USB kablovi i adapteri

USB kablovi različitih tipova i dužina, sa standardnim i mini/micro konektorima.

USB kablovi za mobilne telefone, kamere i fotoaparate, produžni USB kablovi, USB 3.0 kablovi, mini i micro USB kablovi, i mnogi drugi.

USB (engl. Universal Serial Bus – univerzalna serijska magistrala) je spoljašnji priključak za razne periferne uređaje (štampač, miš, tastatura, digitalna kamera, modem itd.). Karakteriše ga velika brzina i jednostavnost priključenja (engl. Plug & Play ).
Skoro svi računari napravljeni od 2000. godine imaju USB portove, i to obično po nekoliko integrisanih na matičnu ploču. Dodatne kartice za računar se mogu kupiti koje na sebi imaju još USB portova.

Stranice