Kupovina tax free

USLOVI KUPOVINE I POVRAĆAJA PDV-a ZA STRANE DRŽAVLJANE

REF 4 obrazac (zahtev stranog državljanina za refakciju)
kupac plaća robu u punom iznosu (sa pdv-om), ukupna vrednost mora biti veća od 6000 din po srednjem kursu NBS, pri čemu prodavac izdaje:

 • fiskalni račun u punom iznosu
 • popunjen obrazac REF 4 u tri primerka
 • faktura na ime i prezime kupca 

OBAVEZE KUPCA

 • da kupljenu robu iznese iz zemlje pre isteka od tri meseca od datuma kupovine
 • da prilikom prelaska granice, odnosno izlaska iz naše zemlje na carini overi obrazac REF 4 kao i fakturu za kupljenu robu

POVRAĆAJ PDV-a
izvršiti samo u slučaju ako su ispunjeni sledeći uslovi:

 • kupac dostavlja prodavcu originalni račun i REF 4 obrazac overen od strane carine 
 • pravo na povraćaj pdv-a se ostvaruje isključivo ako overen REF 4 i faktura nisu stariji od 6 meseci od dana kupovine

USLOVI KUPOVINE I POVRAĆAJA PDV-a ZA DIPLOMATSKO/KONZULARNA PREDSTAVNIŠTVA I MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE

Da bi diplomatsko/konzularna predstavništva i međunarodne organizacije ostvarile pravo na povraćaj pdv-a neophodno je da prilikom kupovine uređaja prilože sledeća dokumenta:
AMBASADA (diplomatska/konzularna predstavništva) - za potrebe ambasade

 • SNPDV obrazac - overen od strane ambasade ili međunarodne organizacije
 • potvrda reciprociteta o oslobađanju od pdv-a i akciza (izdaje Ministarstvo inostranih poslova)

LIČNE POTREBE NOSIOCA PRAVA

 • LNPDV obrazac - overen od strane ambasade ili međunarodne organizacije
 • potvrda reciprociteta o oslobađanju od pdv-a i akciza (izdaje Ministarstvo inostranih poslova)
 • kopija diplomatske lične karte osobe ovlašćene za kupovinu

MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE (donacije)
- PPO-PDV obrazac overen od strane poreske uprave i firme

Ukoliko kupac poseduje gore navedena dokumenta prodavac je u obavezi da kuca fiskalni račun na pun iznos, a naplati iznos bez pdv-a.