Tračne brusilice

Tračna brusilica je električni alat koji se primenjuje za brušenje drveta i drugih materijala. Tračna brusilica radi pomoću kružne brusne trake koja se vrti u krug. Tračna brusilica je prvenstveno namenjena pripremnim radovima gde je potrebna velika snaga odstranjivanja. Brusni papir (tzv. peščani ili šmirgl papir) služi za obradu površina i koristi se zajedno sa brusilicom ili ručno. Postoje različite vrste brusnog papira, koje se odlikuju različitom strukturom površine namenjene obradi drveta, boje ili metala. Brusni papir deli se u različite takozvane granulacije, koje se iskazuju brojevima i očituju se na efektu skidanja materijala. Generalno važi: što je manji broj granulacije, to je grublji brusni papir i stoga veće skidanje.