Saksije i žardinjere

Saksija je posuda u kojoj se drže zemlja i bića. Na dnu ima rupu, kako bi višak vode mogao da izađe u naročitu posudu namenjenu za tu svrhu napravljenu u obliku tanjira. Tradicionalno saksije su se pravile od keramike, a danas se češće prave od plastike, a u poslednje vreme i od biorazgradivog materijala.
Saksije se koriste za različite stvari kao što su uzgajanje dekorativnog bilja, transportiranje biljaka na novu lokaciju
uzgajanje sadnica, uzgajanje nežnog bića u poodručjima sa hladnim klimom

Stranice