Pneumatske heftalice

Heftalice su uređaji koji u sebi imaju spajalice. Spajalice su promenljivi delovi heftalice. Heftalice sa pneumatskim pokretanjem su idealne za drvo. Ergonomski dizajn pneumatskih heftalica  omogućava da rad sa njima bude pravo uživanje. Heftalice se mogu koristiti u tekstilnoj industriji I to baš u onim segmentima koji se tiču tapaciranja nameštaja.