Pištaljke za pse

Pištaljke za pse su idealan rekvitikkoji se koristi u  dresuri pasa. Posebno su pogodne za dresuru lovačkih,spasilačkih i pasa koji koriste policija i vojska.
Pas čuje zvukove na frekvencijama od 40 kHz to 60 kHz. Pištaljke za pse proizvode ultrazvuk u ovom rangu frekvencjia.
Zbog ovoga pištaljke za pse proizvode konzistentni zvuk koji se čuje na većim distancama nego što bi to bio slučaj sa dovikivanjem psa.