Motorne testere

Motorna testera - motorne testereSavremena motorna testera omugućava vam da sečete, u zavisnosti od predispozicije testere, sve vrste drveta. Motorne testere su konstruisane tako da jedna osoba može rukovati njom, vodi se računa da budu male mase, ali velike snage.

Prilikom korišćenja motorne testere morate izuzetno voditi računa o bezbednosti na radu. Uvek pre početka proverite ispravnost motorne testere, naročito funkciju kočnice lanca, zatim da li je pravilno montirana vodilica, propisno naoštren i zategnut lanac, čvrsto montiran zaštitnik lančanika, lak hod poluge gasa i funkcija fiksira gasa, da li su čisti i suvi rukohvati, funkcija Start/ Stop prekidača. 

 

 

Pri radu, motorna testera se mora držati čvrsto obema rukama. Desnu ruku na zadnjem rukohvatu, levu ruku na cevastom rukohvatu. Rukohvate čvrsto obuhvatiti palcem. Nakon puštanja poluge gasa lanac se okreće još neko vreme. Uvek vodite računa o stavu prilikom rada. Nikada ne radite u zatvorenom prostoru sa motornom testerom jer postoji opasnost od trovanja zbog izduvnih gasova. Ukoliko želite da proverite zategnutost lanca, ili da otklonite zastoj prvo morate isključiti testeru. Ukoliko prilikom rezanja motorna testera dođe u kontakt sa kamenom, ekserom ili nekim drugim tvrdim predmetom odmah isključite testeru i proverite da li je sve uredu.

 

Stranice