Mikroskopi

MikroskopPomoću mikroskopa ulazimo u jedan potpono drugačiji svet, svet mikroorganizama. Mikroskop je urađaj koji omogućava uveličavanje sitnih, očima nevidljivih predmeta. Mikroskopi su u mogućnosti da uveličaju predmete i druge stvari od nekoliko stotina puta, pa do više hiljada. Preteča mikroskopa je povećalo ili lupa koja je posedovala samo jedno sočivo. Stalnim usavršavanjem lupe i dodavanjem više sočiva razvijen je mikroskop.

Reč mikroskop grčkog je porekla i nastala je spjanjem dve reči, mikron što znaći mali i scopos što znači ciljanje. Postoje dve osnovne vrste mikroskopa, optički i elektronski:

  • Optički, svetlosni, mikroskop se koristi za manja uveličavanja i osnovni je predmet u svakoj školi, tj u kabinetima hemije.
  • Elektronski mikroskop služi za veća uveličavanja i koriste se u profesionalne svrhe pri proučavanju virusa i bakterija kao i najsitnijih delova svake ćelije.

Biološki mikroskop se prvenstveno koristi za posmatranje i proučavanje insekata, biljaka, kičmenjaka. Klasični biološki mikroskopi imaju 3-4 objektiva koje, pomoću revolver glave, zaokrećemo i tako dobijamo određeno uvećanje. Kada objektiv dovedemo u optičku osu, pristupamo traženju vidnog polja. Gledajući kroz okular, okrećemo ogledalo prema svetlosnom izvoru sve dotle dok ne ugledamo ravnomerno kružno vidno polje. Kada se podesi vidno polje, ostaje još da se pomoću fokusera izoštri slika. Ukoliko želimo da posmatramo sa oba oka, postoji mogućnost montiranja binokularne glaveU okularni deo se pomoću odgovarajućih adaptera mogu postaviti fotoaparat, CCD kamera, web kamera... 

Stereo mikroskop koristi se za posmatranje insekata, ali ga koriste i numizmatičari, elektroničari, zlatari... Da bi smo sačuvali sliku viđenu kroz mikroskop, potrebno je da koristimo specijalne kamere. Međutim, mogu se koristiti i kompaktni kao i DSLR foto aparati. Između ostalog, postoje i mikroskopi sa ugrađenim kamerama. Pojedini se mogu koristiti i za vizualna posmatranja, dok se kod nekih slika može videti samo na monitoru računara.

Kod nas možete pronaći veliki izbor digitalnih mikroskopa po povoljnijim cenama. 

Stranice