GPS navigacije i oprema

Uopšteno gledano, navigacija za vožnju automobila sastoji se iz nekoliko delova, odnosno procesa koji pružaju mogućnost da vidite gde se zapravo nalazite na mapi, kuda vozite i gde želite da stignete. Moglo bi se reći da se auto GPS navigacija sastoji iz sledećih elemenata:

  • GPS prijemnik (Global Positioning System) koji hvata satelitski signal čime određuje gde se tačno vaš automobil nalazi;
  • Procesor koji proračunava rute kretanja, distance koje ćete prelaziti kao i vreme potrebno da te distance pređete (u slučaju mobilnog telefona to je procesor telefona)
  • Displej (ekran) preko kog vidite poziciju i rutu kretanja (u slučaju mobilnog telefona to je displej telefona);
  • Glasovno navođenje odnosno zvučnik preko kog čujete glas koji vas navodi;
  • Baza podataka u kojoj se nalaze sve mape koje ste preuzeli i pripremili za vožnju. U zavisnosti od kvaliteta mapa, aplikacije ili samog uređaja postoje i označene tačke koje bi vas mogle interesovati, kao što su važne lokacije i objekti: policijske stanice, zdravstvene ustanove i ambulante, škole, parkinzi i benzinske pumpe.

Pošto svaki GPS uređaj i navigacija poseduje opciju da locirate svoje vozilo, zatim unos lokacije ka kojoj želite da se krećete, a potom i odabir opcije za glasovno navođenje, zaključujemo da je razlika zapravo u pouzdanosti odnosno tačnosti informacija koje su predstavljene na mapi, otklonjavanju bagova uređaja i softvera, kao i interfejsa.