Električne lemilice

Lemilica - LemiliceLemilice predstavljaju alat koji se koristi za topljenje topljivog metala sa ciljem njegovog spajanja:

Vrste limilica koje imamo u ponudi:

  • štapne lemilice,
  • pištolj lemilice, 
  • bazne lemilice.

Stranice