Bilijar

Bilijar ima veoma dugu istoriju koja se proteže od početka 15 veka.To je izraz kojim je obuhvaćena igra veštine u kojima se koristi bilijarski štap "tak" za udaranje kugli i njihovo pomeranje po bilijarskom stolu koji je presvučen vunenim platnom(čojom), a uokviren gumenim ivicama(martinelama). Igre u ovom sportu uopšteno se dijele na tri grupe:

  1. Karambol bilijar označava grupu igara koje se igraju na stolovima bez rupa,
  2. Bilijar sa rupama, uglavnom se igra na stolovima sa šest rupa. Podvarijante su:
  3. Snuker se tehnički svrstava u grupu bilijara sa rupama, dok se istorijski razlikuje od ostalih igara.

Uz njega se takođe vežu posebna kultura i terminologija koje ga kao igru određuju.U našoj ponudi ćete nači bilijare za kućno igranje po veoma pristupačnim cenama.