Baterije i punjači

Akumulatorski alat se zapravo koristi onda kada nije dostupno strujno kolo a akumulator tj. punjiva baterija mogu da obezbede dovoljno energije. Akumulatorski alat je dobar za radove na terenu jer je ponekad nemoguće imati stalan dotok struje. Punjenje akumulatora i alata koji po ovom principu funkcioniše odvija se veoma brzo i jednostavno uz pomoć punjača. Punjači, naime, predstavljaju one alate koji služe da se uz pomoć njih stalna električna energija prenese u akumulativni deo alata.