Optički kablovi

Optički kablovi uglavnom se koriste za unutrašnje kabliranje u okviru zgrada i FTTH rešenja. Dizajnirani su tako da mogu da obezbede brzu terminaciju, kompaktnih su dimenzija, sa malim radijusom savijanja i sa LSOH ili LSZH omotačem.