Ostali električni alat

Električni alat služi kako bi mnoge poslove olakšao i kako bi doveo do toga da se što više napreduje u proizvodnji.  Električni alati su oni alati koji kao svoj pogon koriste prednosti strujnog kola.