Aparati za varenje

Zavarivanje predstavlja proces spajanja dva ili više metala koji su isti ili približno isti po hemijskom sastavu. Prilikom zavarivanja ostvaruje se veza velike jačine. Aparati za zavarivanje su električni uređaji alati, pomoću kojih se vrši stvaranje ovih veza. Zavarivanje se vrši pod dejstvom toplote, pri čemu se dodaje materijal koji doprinosi stvaranju veza. Aparat za zavarivanje vrši lokalno zagrevanje metala koji se vare, do određene temperature pogodne za date metale. Prilikom zagrevanja materijal prelazi iz čvrstog u testasto ili tečno stanje, što zavisi od vrste i načina zavarivanja. Postoje dve opšte vrste aparata za zavarivanje: elektro aparati koji koriste struju radi topljenja materijala i gasno zavarivanje koje pomoću gasa vrši zavarivanje.

Na našem sajtu možete pronaći kvalitetne aparate za varenje u zavisnosti od potrebe. Takođe, u našoj ponudi imamo i aparate za gasno zavarivanje, kao i plazma sekače. Poručite preko našeg sajta i uređaj vam se šalje na kuću adresu.